कार्यक्षम व्यक्तिमत्त्व

कार्यक्षम व्यक्तिमत्त्व Students should make themselves habit of good work and good friendship from their student life. Say to yourself 'I want to win, I was born to succeed' as many times a day as possible.

विद्यार्थ्‍यांनी तर विद्यार्थी जीवनापासून स्वत:ला चांगल्या कामाची, उत्तम मित्रत्वाची सवय लावून घ्यावी. दिवसातून शक्य तितक्या अधिक वेळा ‘मला जिंकायचे आहे, माझा जन्मच यश मिळविण्यासाठी झाला आहे’ असे स्वत:शीच बोलावे. आलस्येनं …

पुढे वाचा (Read More)

हे जपायलाच हवे

"An arrow shot from the hand, words uttered by the mouth, and time wasted do not come back." We are also aware and aware of this. What is precious should be used very carefully.

“हातातून सुटलेला बाण, तोंडाने उच्चारलेले शब्द आणि वाया गेलेला वेळ यांपैकी काहीच परत येत नसते.” याची माहिती आणि जाणीवसुद्धा आपल्याला आहे. जे अमूल्य असते त्याचा वापरही फार जपून करायला हवा. …

पुढे वाचा (Read More)

सूर्यतेज (Sunlight)

Knowledge is not something that can be acquired in a moment. It is up to you to decide whether you want to shine once like lightning or shine continuously like the sun. राजा राणासंघा (Rana Sanga)

विद्वत्ता कोणाहीजवळची असो ती क्षणात मिळविता येणारी बाब नाही. तुम्हाला एकदाच विजेसारखे चमकायचे की, सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे, हे तुम्हालाच ठरवायचे आहे. एकदा एका पंडितानं राजा राणासंघाच्या दरबारातील सर्व पंडितांना …

पुढे वाचा (Read More)

मदतीचा लाभ

मदतीचा लाभ Benefit of assistance

संकटात जो दुस-याची मदत करतो त्याला दिलेल्या मदतीच्या हजारो पट लाभ  मिळतो. मदत केल्याने स्वत: जवळील काहीच कमी होत नाही. म्हणून जीवनात कधीच मदतीचा हात आखडता घेऊ नका. निसर्ग कोणाचा …

पुढे वाचा (Read More)

खीर कशी आहे?

खीर कशी आहे How is the pudding

संधी प्रत्येकासाठीच असतात. मात्र, ती संधी मिळविण्याची पात्रता अंगी असावी लागते. सर्वच क्षमता जन्मजात नसतात. काही क्षमता योग्य प्रशिक्षणाने, जाणीवपूर्वक विकसित कराव्या लागतात. एकदा गौतम बुद्धांनी नवीन शिष्याला एका मठाची …

पुढे वाचा (Read More)

अनुभव महत्त्वाचा 

अनुभव महत्त्वाचा  Experience is important

जीवनात कोणतीच बाब अनुपयुक्त नसते, तसेच तुम्ही पंडित बनले म्हणजे तुम्हाला पूर्णत्व प्राप्त झाले, असेही नाही. सुसंस्कारांबरोबर व्यवहारिकता शिकणेही फार महत्त्वाचे आहे. एकदा एक विद्वान पंडित गंगा नदीच्‍या किना-यावर पोहोचले. …

पुढे वाचा (Read More)

सिकंदरच्या इच्छा

सिकंदरच्या इच्छा Alexander's wishes

कितीही तज्ज्ञ आले आणि प्रगती झाली तरी मृत्युपुढे वैद्य हतबल ठरतात. त्यांची ही हतबलता आणि त्यांच्या मर्यादा जनमाणसात ठसाव्यात म्हणून ते डॉक्टरच माझे खांदेकरी व्हायला हवेत. हि-या-माणिकाच्या राशी कितीही मिळवल्या …

पुढे वाचा (Read More)

संकल्पशक्ती

संकल्पशक्ती resolve

संत कबीर हसून म्हणाले, ‘‘वेदना दिसू शकत नाहीत तरी पण त्या असतात. प्रेम दिसून येत नाही तरीही  ते असते. असाच ईश्वरही आहे.’’ जीवनात जे दिसते तेच तुम्हाला प्रभावित करते, असे …

पुढे वाचा (Read More)

सुसंस्कारी संगत

सुसंस्कारी संगत Good company

बिकट प्रश्न सोडविण्यास तुम्ही सक्षम आहात म्हणून ब्रम्हांडाने ते प्रश्न तुमच्यावर सोडलेत.  ते सुटेपर्यंत वाकण्याचा प्रसंग आला तरी चालेल, परंतु स्वत:ला तुटू देऊ नका, हिम्मत सोडू नका. जोपर्यंत तुम्ही स्वत:हून …

पुढे वाचा (Read More)